بسمه تعالی

قرارداد تامین کنندگان فروشگاه اینترنتی حجره ، قرارداد حاضر براساس ماده ۱۰ قانون مدنی، و با تابعیت از کلیۀ قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به صورت عام و قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ و آیین نامه های مربوطه به صورت خاص، از تاریخ امضای قرارداد به رسمیت قانونی خواهدرسید. قرارداد حاضر متضمن کلیه توافقات طرفین بوده و توافقات و اظهارات پیشین، اعم از شفاهی و کتبی، در ارتباط با موضوع این قرارداد از تاریخ انعقاد، فاقد هرگونه اثر خواهد بود.

ماده ۱) طرفین قرارداد:

قرارداد حاضر بین فروشگاه اینترنتی حجره (با مسئولیت محدود) که در این قرارداد « حجره» خوانده می شود، از یک سو و مالک مشخصات ثبت شده در فرم پیوست شماره ۱ که در این قرارداد « تامین کننده» نامیده می شود؛ شرکت/ فروشگاه/ جناب آقای/ سرکار خانم ………………………………….. دارای شماره ثبت/ جواز کسب به شماره ……………………………. و کد ملی /شناسه ملی……………………………… در شهر بندرانزلی منعقد و برای طرفین حکم قرارداد قطعی را داشته و طرفین ملزم به اجرای تمامی مفاد آن می باشند. ( اطلاعات تامین کننده در فرم مربوطه توسط تامین کننده کامل می گردد )

ماده ۲) تعریف واژگان:

۱- فروشگاه اینترنتی حجره، وب سایت با آدرس اینترنتی wwwhojjreh.ir است. که یک زیرساخت آنلاین دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و معدن و تجارت میباشد و برای توزیع و فروش محصولات تامین کنندگان کالاهای مجاز، نقش بازاریاب را دارد .

۲- مشتری / مصرف کننده نهایی یا خریدار : به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق میشود که کالا یا خدمات مورد نیاز خود را از طریق حجره سفارش می دهد.

۳- تامین کننده / فروشنده کالا : هر شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه انعقاد قرارداد با حجره به عنوان فروشنده، امکان فروش کالا و خدمات خود به مشتریان نهایی را از طریق سایت فروشگاه اینترنتی حجره دارد.

۴-کالا های ترکیبی : دو و یا چند کالا سفارش داده شده توسط یک مشتری در یک فاکتور از چند تامین کننده مختلف می باشد.

۵- قرارداد : به مجموعه شرایط توافق شده به صورت مکتوب فیمابین حجره و تامین کننده اطلاق می شود که مطابق آن، شرایط لازم برای فراهم آمدن امکان فروش کالا در سایت فروشگاه اینترنتی حجره، به تایید حجره و تامین کننده می رسد و برای طرفین لازم الاجراست.

۶- پورتال تامین کنندگان: به زیرساخت نرم افزاری گفته می شود که کلیه تعاملات فیمابین تامین کننده و حجره به منظور تامین کالا از طریق آن انجام می شود.

۷- فرآیند انعقاد قرارداد : به فرآیند مکتوب انجام توافق مابین تامین کننده و حجره گفته می شود و تابع قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ می باشد.

۸- فرآیند فروش کالا : به فرآیند دریافت سفارش مشتریان، اطلاع رسانی آن به تامین کننده و تامین کالای سفارشات از طریق تامین کننده که در قالب دستورالعمل فروش و تامین کالا به عنوان ضمیمه ی الزامی و لاینفک قرارداد می باشد.

۹- دستورالعمل ها : کلیه ی اطلاعات تخصصی راجع به موضوعات مندرج در قرارداد هستند که به صورت مکتوب ضمیمه قرارداد بوده و جزء لاینفک قرارداد محسوب میشوند و اجرای تمامی آنها برای تامین کنندگان لازم الاجرا خواهد بود.

۱۰- حق الزحمه : معادل ریالی درصدی معین از قیمت فروش هر گروه از کالاهای تامین کننده در سایت حجره است.

۱۱- محصول : انواع کالاهای تامین کننده که قرار است از طریق وب سایت حجره در قالب متن، عکس، صدا و فیلم برای مشتری ارائه می گردد.

۱۲- پنل تامین کننده: فضایی که  حجره  به صورت برخط جهت بارگذاری محتوا، مدارک شناسایی و سایر متعلقات جهت فروش محصولات تامین کننده قرار می‌‌دهد و برخی اطلاعات مربوط به تامین کننده در آن نمایش داده می‌شود و راه ارتباط اصلی و رسمی حجره و تامین کننده می باشد.

۱۳- ابلاغیه ها : موارد اجرایی هستند که در طول مدت همکاری به صورت مکتوب ، و یا از طریق ایمیل از سوی حجره  به تامین کنندگان ابلاغ خواهد شد و جزء لاینفک قرارداد بوده و اجرای آن برای تامین کنندگان لازم الاجراست.

ماده ۳) موضوع قرارداد:

اقدام حجره به بازاریابی برای فروش کالاهای تامین کننده از طریق نمایش و ارائه محصولات در وب سایت حجره به نشانی www.hojjreh.ir مطابق قانون تجارت الکترونیک.

ماده ۴) حق الزحمه

حق الزحمه حجره مطابق با لیست قیمت ارسالی از سوی فروشنده محاسبه خواهد شد. حق الزحمه حجره ، به صورت درصدی بر روی قیمت کالا (۱۰%) محاسبه میگردد و قیمت اعلامی از طرف تامین کننده با ۱۰% افزایش قیمت در وبسایت قرار میگیرد.

تبصره- تامین کننده می تواند در فرم پیوست شماره ۱ ، ۱۰% حق الزحمه حجره را به صورت تخفیفی بر روی کالا به حجره اختصاص دهد.

ماده ۵ ) فرایند فروش و پرداخت

فروش کالا به مشتری نهایی، صرفا توسط تامین کننده صورت می پذیرد که شیوه نامه ی آن در پیوست (۲) دستورالعمل فرآیند فروش و تامین کالا به تفصیل ذکر شده و حجره تنها زیرساخت انجام فروش را فراهم می نماید .

 ماده ۶) وجاهت قانونی، مدت و شرایط تمدید قرارداد

۱-۶) از زمان امضای قرار داد و بارگزاری اولین محصول تامین کننده   در وبسایت توسط حجره، حکم انعقاد قرارداد رسمی داشته و برای طرفین لازم الاجراست.  

          
۲-۶) اين قرار داد از زمان انعقاد (مطابق با بند فوق) تا یک سال اعتبار دارد و در صورت عدم اقاله، خاتمه و یا فسخ قرارداد از سوی طرفین قرارداد، الحاقیه ها و دستورالعمل های وابسته به آن به صورت خودکار در انتهای یک  سال از زمان انعقاد قرار داد به مدت یک سال شمسی دیگر تمدید می گردد و تامین کننده با ادامه فعالیت خود تمدید را پذیرفته است.

 ماده ۷) شرایط حاکم بر قرارداد

۱-۷) طرفین موظفند کلیه اطلاعات محرمانه طرف دیگر از جمله اسناد حقوقی و توافق نامه همکاری فیمابین را در زمان قرارداد و پس از آن محرمانه نگاه دارند، مگر با دستور مورد مراجع ذی صلاح قانونی. 

۲-۷) هيچ یک از مواد و مفاد قرارداد حاضر به معناي شراکت یا وجود رابطه کارگر و کارفرمائی فیمابین تامین کننده و حجره نمی باشد. 

۳-۷) تامین کننده متعهد می گردد که عودت کالاهای معیوب و یا آکبند را به مشتریان تحت شرایط مندرج در پیوست (۲) دستورالعمل فروش و تامین کالا بپذیرد. 

۴-۷)هزینه های ارسال و جابجایی کالا بر عهده حجره می باشد. 

۵-۷)در صورت بروز عوامل فورس ماژور، قرارداد موقتا متوقف و پس از رفع آن به همان روال سابق ادامه می یابد. 

۶-۷) کلیه ابلاغیه ها، اخطارها، پیام‌ها و مکاتبات حجره به صورت مکتوببا  تامین کننده و همچنین ایمیل معرفی شده ی ایشان صورت می‌گیرد. حجره مسئولیتی در خصوص عدم توجه و یا عدم مشاهده پیام‌ها توسط تامین کننده نخواهد داشت. 
۷-۷) در صورتی که در خصوص هر یک از شروط عدم مسئولیت یا نقض هر یک از مقررات کشور در رابطه با توزیع کالا یا محصولات تامین کننده، مسئولیتی بر حجره تحمیل گردد، تامین کننده موظف است که کلیه خسارات مادی و معنوی وارده بر حجره را جبران نماید.

 ماده ۸) تعهدات حجره

بر اساس مفاد این قرارداد حجره متعهد به انجام امور ذیل می باشد: 

۱-۸) حجره برای هر تامین کننده در وبسایت خود ، لینک و صفحه اختصاصی ایجاد کرده و تامین کننده می تواند آن لینک را به عنوان صفحه رسمی خود منتشر و در اختیار مشتریان خود قرار دهد.

۲-۸) هماهنگی با کلیه شرکت های پستی جهت بسته بندی و  ارسال کالاها به مشتری بر عهده حجره می باشد. 

تبصره ۱- در صورتی که تامین کننده خود مایل به بسته بندی و ارسال کالا باشد، حجره هزینه ارسال را پرداخت می نماید.

تبصره ۲- ارسال کالاهای ترکیبی فقط از طریق حجره صورت میگیرد.

۳-۸) حجره  مجاز است با عنایت به شرایط و سیاست های شرکت، در صورت نیاز شرایط و بندهای قرارداد را اصلاح نماید. تغییرات به محض به روزرسانی و اطلاع به تامین کننده، اجرایی خواهد شد و ادامه همکاری تامین کننده به منزله پذیرش تغییرات خواهد بود. 

۴-۸) حجره آموزش‌های لازم را به تامین کننده جهت به روزرسانی لیست کالاها، موجودی آنها و قیمت فروش ارائه خواهد داد. تغییراتی که در نتیجه فروش کالا در مقدار کالا ایجاد می گردد و همچنین مشخصات سفارشات در هر لحظه برای تامین کننده از طریق الکترونیکی در پنل کاربری وی قابل مشاهده خواهد بود. 

۵-۸) حجره می تواند محتوای ارائه شده توسط تامین کننده و محتوای پیوند داده شده با آن را به منظور ارزیابی و آزمایش مورد استفاده قرار داده و آنها را در آرشیو خود نگهداری نماید.

۶-۸) حجره جهت ارتباط با تامین کننده ، پرتابلی را ارائه میکند که از آن طریق با تامین کننده و یا نماینده ای که در پیوست شماره ۱ مشخص کرده جهت تبادل اطلاعات ، افزودن محصولات ،بروزرسانی اطلاعات محصولات و سفارشات و سایر موارد از آن استفاده گردد.

۷-۸)حجره کالا های تامین کنندگان را جهت افزایش فروش و حمایت از تامین کننده در راستای پیشرفت و بهره وری بیشتر در رسانه های مجازی خود اعم از پیج اینستاگرامی  و . . . ، پنل ترب ، پاساژ ، ایمالز ، جستوی هوشمند ذره بین بارگذاری و در معرض نمایش مشتریان قرار میدهد.

۸-۸) حجره پس از دریافت سفارش ، به صورت سیستماتیک به شماره همراه مشتری پیامک ارسال نموده و آخرین وضعیت سفارش را به مشتری گزارش میکند ، همچنین پس از ارسال کالا کد رهگیری به مشتری پیامک می گردد.

۹-۸) تسویه حساب با تامین کننده بر اساس فرم پیوست شماره یک به انتخاب تامین کننده میتواند به صورت روزانه پس از هر خرید مشتری و یا به صورت هفتگی به صورت تجمیع فروش هفتگی در نظر گرفته شود.

تبصره- اگر تامین کننده ، خواهان ارسال کالا به مشتری نهایی باشد ( در فرم پیوست شماره ۱ ) تسویه حساب روزانه پس از ارسال کالا و دریافت کد رهگیری مرسوله پستی از تامین کننده به حجره صورت می پذیرد.

۱۰-۸) حجره می تواند باتوجه به درخواست تامین کننده جهت ارائه کوپن تخفیف برای کالا و یا مشتری های ویژه که از طرف تامین کننده معرفی میگردند ، کوپن تخفیف ارائه نماید. تخفیف مورد نظر در حق الزحمه حجره تاثیری نداشته و از سود تامین کننده کم میگردد.

۱۱-۸) بنر های تبلیغاتی در صفحه اصلی حجره ، برای تامین کنندگانی که با حجره قرارداد منعقد می نمایند با ۵۰% تخفیف از طرف حجره بر روی سایت قرار میگیرند.

 ماده ۹) حقوق و تعهدات تامین کننده

۱-۹)به موجب قرارداد حاضر تامین کننده موظف به ثبت اطلاعات و ارائه مدارک درخواستی حجره خواهد بود. 
۲-۹) به موجب این قرارداد تامین کننده موظف به مطالعه و رعایت کلیه ی قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ابلاغیه هایی که حجره به صورت مکتوب و یا از طریق ایمیل ارسال می شود خواهد بود. 
۳-۹) تامین کننده اظهار می‌نماید از کلیه مقررات قانونی از جمله مفاد قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، قانون مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با پولشویی، قوانین تعزیرات، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‎ای، قانون تجارت الکترونیک، قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و سایر قوانین مربوط اطلاع کامل دارد و پای‌بند به رعایت آن‌ها است. در صورت ادعا یا مطالبه حق از ناحیه اشخاص ثالث، مسئول پاسخ‌گویی و جبران خسارات احتمالی خواهد بود. 
۴-۹)تامین کننده در خصوص اطلاعات شخصی مشتریان  متعهد است:

الف- کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حریم خصوصی را رعایت نماید و در صورت نقض، عواقب آن را بپذیرد.

ب- تنها برای مقاصدی که حجره مجاز دانسته است از این اطلاعات استفاده نماید

ج- هرگونه گردآوری، استفاده، تغییر و ذخیره اطلاعات مشتریان را تنها با اجازه حجره  و به صورت آشکارا انجام دهد.

۵-۹) تامین کننده موظف است خود و یا نماینده ای که مشخصات آن در پیوست شماره ۱ ( فرم ثبت اطلاعات ) ذکر شده است به صورت آنلاین و در پرتابل تامین کنندگان با حجره در خصوص افزودن کالای جدید ، به روز رسانی اطلاعات کالای قدیمی تر ، ارسال عکس و مشخصات کالا و تعداد موجودی تعامل داشته باشد.

۶-۹) تامین کننده موظف است برای هر کالا ، کد محصول ارائه نماید تا در صورت تداخل و یا هم نامی دو کالا در سفارشات بتوان با توجه به کد محصول از اشتباهات احتمالی جلویگری نمود.

۷-۹) تامین کننده موظف است عدم موجودی و اتمام موجودی کالا را به صورت آنی در هر ساعتی از شبانه روز در پرتابل تامین کننده گان اعلام نماید. در صورت عدم اعلام اتمام موجودی کالا و سفارش آن توسط مشتری در سایت ، مسئولیت و هزینه های ناشی از خسارت به مشتری بر عهده تامین کننده می باشد.

۸-۹) تامین کننده متعهد است که نحوه مرجوع کالای دارای ایراد را به حجره به صورت مکتوب اعلام نماید تا در صورت مواجهه با این مشکل حجره در راستای حقوق مصرف کننده و همچنین تعامل با تامین کننده به بهترین صورت تصمیم گیری نماید.

 
۹-۹) به موجب قرارداد حاضر تامین کننده متعهد است در صورت تغییر اطلاعات تماس خود، آن را فوراً به اطلاع حجره برساند.

ماده ۱۰) خسارات قراردادی

چنانچه به موجب این قرارداد از جانب تامین کننده خسارتی به حجره یا مشتری نهایی وارد آید، تامین کننده ضامن جبران خسارت می باشد. بدیهی است شرایط این ماده جدای از ماده جرایم این قرارداد است و قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

 ماده ۱۱) حل اختلاف

۱-۱۱ )حل اختلاف بین مشتری و تامین کننده: 
در صورت بروز هرگونه اختلاف در رابطه ی بین مشتری و تامین کننده، مورد اختلاف توسط حجره  به عنوان داور مورد ضایت طرفین بررسی و نتیجه برای طرفین لازم الاجرا می باشد. 
۲-۱۱)حل اختلاف در تفسیر این قرارداد

الف) در صورت بروز هرگونه اختلاف در رابطه با تفسیر مفاد و اجرای قرارداد حاضر ابتدا طرفین تلاش می نمایند تا از طریق مذاکره، صلح و سازش مورد را مرتفع نمایند. در صورت لاینحل ماندن مورد اختلاف، حق مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی شهر بندرانزلی برای طرفین محفوظ خواهد بود.

ب) در زمان بروز اختلاف، در صورت توافق طرفین دو طرف به انجام تعهدات اوليه خود بر اساس قرارداد تا حل مناقشه ادامه مي-دهند، در غیر این صورت تا زمان حل و فصل کامل موضوع اختلاف تعهدات طرفین متوقف خواهد شد.

 ماده ۱۲) تفسیر قرارداد

۱-۱۲(در صورتی که به موجب حکم دادگاه یا قوانین جاری کشور هر یک از مقررات این قرارداد نامعتبر شناخته شود، اولاً خدشه‌ای به سایر مفاد قرارداد وارد نشده و ثانیاً پیشنهاد حجره در خصوص اجرای سایر مفاد قرارداد به نحوی که بیشترین تطابق را با اراده اولیه طرفین داشته باشد، پذیرفته خواهد شد. 

۲-۱۲(کلیه حقوق حجره (مصرح در این قرارداد) در زمان قرارداد و پس از آن قابل پیگیری می باشد.

 ماده ۱۳) فسخ قرارداد

۱-۱۳) هر یک از طرفین می تواند با اعلام کتبی ۳۰ روزه به طرف مقابل قرارداد را فسخ نماید و در این فاصله طرفین باید تعهدات جاری و تسویه حساب خود را به نحو کامل انجام داده یا برای انجام آن به نحوی که مقتضی می دانند با توافق یکدیگر مهلتی تعیین نمایند. 

۲-۱۳) حجره می‌تواند در مدت اعتبار این قرارداد بنا به تشخیص خود یا بروز تخلفات تامین کننده طبق پیوست (۳) دستورالعمل رسیدگی به تخلفات، قرارداد را خاتمه داده و با اخطار قبلی یا بدون آن دسترسی تامین کننده به کلیه سیستم های حجره را معلق نماید. در این صورت تمامی حقوق و امتیازات اعطا شده از جانب حجره به تامین کننده متوقف خواهد شد و حق حجره برای رد درخواست مجدد همکاری با تامین کننده محفوظ است. 

۳-۱۳) در صورت محقق شدن هر یک از حالات پیوست (۲) دستورالعمل رسیدگی به تخلفات یا هر عنوان تخلف عمدی یا قصور فاحش از سوی تامین کننده، حجره می‌تواند با اخطار کتبی و قبلی ده روزه قرارداد حاضر را فسخ نماید. در این صورت حجره با لغو امتیاز کاربری، عرضه کالاهای تامین کننده را متوقف خواهد نمود.

 ماده ۱۴) اقامتگاه قانونی طرفین

نشانی و اقامتگاه قانونی حجره در وب سایت رسمی آن قید گردیده و اقامتگاه تامین کننده نیز همان محلی است که در فرم تامین کننده توسط ایشان ثبت گردیده است و هر گونه تغییر در نشانی و اقامتگاه باید به اطلاع طرف دیگر برسد. ارسال هرگونه مکاتبات و اوراق عادی و رسمی به این نشانی ها، ابلاغ شده واقعی تلقی می شود.

 ماده ۱۵) ضمائم و پیوست ها

مقدمه:(۱۵-۱

۲-۱۵( پیوست ۱ – فرم ثبت اطلاعات تامین کننده

 ۳-۱۵(پیوست ۲- دستورالعمل فرآیند فروش و تامین کالا

مقدمه :

در راستای تشریح ماده ۵ قرارداد  منعقده فی ما بین فروشگاه اینترنتی حجره (با مسئولیت محدود) با نام اختصاری « حجره» با تامین کنندگان، و استناد پذیری ماده ۶ قرارداد مذکور، دستورالعمل حاضر تدوین و به کلیه ی تامین کنندگان ابلاغ می گردد. 

مفاد دستورالعمل:
ماده ۱) به موجب قرارداد حاضر، تامین کننده تضمین می‌کند که از اهلیت قانونی لازم برای انعقاد معاملات برخوردار است و چنانچه به نمایندگی از یک شخص حقوقی به عنوان تامین کننده این قرارداد را منعقد می‌نماید، دارای اختیار قانونی لازم برای این کار است و در صورت نیاز مدارک نمایندگی خود را به حجره ارائه می‌دهد. 
ماده ۲) به موجب قرارداد حاضر، تامین کننده مسئول تطابق محتوای کالا و محصولات ارائه شده در سایت حجره با کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و کسب مجوزهای مربوطه شناخته می‌شود. 
ماده ۳) فروش کالا به مشتری نهایی، صرفا توسط تامین کننده صورت می پذیرد و حجره تنها زیرساخت انجام فروش و بسته بندی و ارسال کالا را فراهم می نماید. لذا مسئولیت صدور فاکتور در وجه مشتری نهایی بر عهده تامین کننده است.
ماده ۴) تامین کننده مسئول است پیش از ارائه هرگونه محتوا در سایت ‌حجره، اختیارات قانونی لازم به منظور اعمال حقوق ناشی از این قرارداد را کسب نموده، و فارغ از هرگونه ادعا از سوی اشخاص ثالث اختیار عرضه آن را دارا باشد. 
ماده ۵) مسئوليت ارسال و تحويل كالا به انبار و يا مراکز توزیع و دریافت حجره طي حداکثر یک روز برای تامین کنندگان مقیم بندرانزلی  از زمان ثبت سفارش بر عهده تامین کننده مي باشد. در صورت تامین کالا و ارائه آن به انبار توزیع حجره پس از زمان مقرر (پس از گذشت ۲۴ ساعت ) مبلغ ده هزار تومان بابت هر محصول از تامین کننده کسر خواهد گردید. 
ماده ۶) تامین کننده متعهد می گردد که مالک کالاهای ارائه شده به حجره بوده و تمامی کالاها نو، آکبند، اصل و مطابق شرایط ذکر شده در سایت حجره می باشد. تامین کننده اذعان می دارد که کالا از مبادی رسمی کشور وارد گردیده است. بدیهی است مسئولیتی از این بابت متوجه حجره نخواهد بود و چنانچه در این ارتباط خسارتی به حجره ، سایت حجره یا مشتری نهائی وارد آید، تامین کننده متعهد به جبران خواهد بود. خسارات موضوع اين بخش قرارداد پس از اتمام قرارداد همکاری نيز موضوعيت دارند. 
ماده ۷) تامین کننده متعهد است در صورت اعمال هرگونه تغيير در نوع و بهای كالا، توقف توليد یا عرضه محصول، و همچنين تخفيف‌هاي ارائه شده به سایر خریداران را در اسرع وقت نسبت به تغییر آن در پرتابل تامین کنندگان اعلام نماید. در غیر این صورت مسئولیت کلیه خسارت های وارده به حجره و مشتری نهایی، برعهده تامین کننده می‌باشد. 
ماده ۸) تامین کننده مسئول تولید و کنترل و بازبینی اطلاعات محصولات، تعیین و اعلام قیمت در سایت حجره است. 
ماده ۹) تامین کننده مسئول انجام کنترل کیفیت محصولات خود است و حجره تنها در صورت بروز هرگونه ادعا از سوی مشتریان مبنی بر معیوب و یا ناقص بودن کالا و یا عدم تطابق آن با سفارش ثبت شده (اعم از رنگ و سایر ویژگی های کالا)، نسبت به بررسی موضوع اقدام خواهد نمود و بر مبنای نظر کارشناسی حجره، اقدامات لازم اعم از تعویض کالا و یا عودت مبلغ سفارش به مشتری از سوی تامین کننده صورت خواهد پذیرفت. 
ماده ۱۰) قیمت های مندرج بر روی سایت حجره می بایست رقابتی و حداقل برابر با قیمت کالاهای مشابه در سایر فروشگاه ها (اعم از اینترنتی و یا غیر اینترنتی) باشد. 
ماده ۱۱) پیرو ماده ۳ دستورالعمل حاضر، بدیهی است در صورت صدور فاکتور در وجه حجره  و اظهار نمودن آن در گزارشات مالیاتی، مراتب مورد تائید نبوده و همچنین حجره  هیچ‌گونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت و مسئول خسارت وارده احتمالی تامین کننده خواهد بود. 
ماده ۱۲) در صورت لغو شدن سفارش از سوی تامین کننده به دلیل “اتمام موجودی” یا “قیمت اشتباه” و یا تاخیر در ارسال کالا از سوی تامین کننده شرایط ذیل اعمال خواهد شد: 
الف) لغو سفارش از سوی تامین کننده:

۱-الف) در صورتی که سفارش طی روز اول کاری به دلیل «اتمام موجودی» یا «قیمت اشتباه» از سوی تأمین کننده لغو گردد، صرفاً مبلغ کمیسیون به عنوان جریمه مصادره و هیچ گونه جریمۀ دیگری متوجه تأمین کننده نخواهد بود.

۲-الف) در صورتی که سفارش پس از روز اول کاری به دلیل «اتمام موجودی» یا «قیمت اشتباه» از سوی تأمین کننده لغو گردد، علاوه بر مبلغ کمیسیون، تأمین کننده به ازای هر کالای لغو شده متعهد به پرداخت مبلغ بیست هزار تومان در وجه حجره می باشد.

ب) تأخیر در ارسال کالا:

۱-ب) تأمین کنندگان شهر بندرانزلی موظفند تمامی سفارش های خود را طی یک روز پس از ثبت سفارش به مراکز دریافت حجره تحویل دهند.

ب-۲) در صورت عدم تحویل کالا تا ۱ روز برای بندرانزلی از ثبت سفارش به مراکز دریافت حجره، حجره می تواند کالا را لغو کند. در این صورت به ازای هر کالای لغو شده، کمیسیون و مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ريال از تامین کننده دریافت می گردد.
ماده ۱۳) بازگشت کالا:

۱-۱۳)طرفین توافق می نمایند بازگشت کالا ۷ روز کاری از زمان تحویل کالا توسط مشتریان به انبار حجره قابل قبول می باشد. تامین کننده مرجوع کردن کالا و یا تعویض كالا را تحت شرایط زیر می پذیرد:

الف) كالاي تحويل داده شده توسط تامین کننده، معیوب، تاریخ مصرف گذشته یا مطابق مندرجات سفارش کالا و توصیفات آن نباشد. در اين شرايط، حجره پس از وصول كالا از مشتری، آن را به تامین کننده عودت می دهد و تامین کننده ظرف يك روز كاري پس از دريافت آن، كالا را مطابق انتخاب مشتری تعويض نموده و یا کل مبلغ آن را عودت دهد. چنانچه کالا به علت کمبود موجودی قابل تعویض نباشد، تامین کننده ملزم است بهای کالا را از طریق حجره به مشتری عودت نماید.

ب) تامین کننده میبایست نهایتاً طی دو روز کاری پس از عودت کالا توسط حجره نظرات و اعتراضات خود را مبنی بر بازگشت کالا، قبول و رد آن به همراه دلیل و مدارک مورد نظر به ایمیل info@hojjreh.ir ارسال نماید. بدیهی است که هرگونه درخواست یا اعتراض که پس از مدت اعلام شده در این بند و یا از طرق دیگر غیر از ایمیل مذکور به حجره  ارسال شود مورد قبول نخواهد بود.

ج) اگر كالا در شرايط آکبند به هر دلیل توسط حجره یا مشتري نهائی عودت داده شود، در این شرایط تامین کننده موظف به عودت مبلغ کالا می باشد.

د) در صورتی رویت مشکلات ظاهری در زمان تحویل کالا، مشتری نهایی می تواند از پذیرش آن امتناع نماید و تامین کننده در قبال پذیرش عودت کالا و تقبل هزینه بازگشت آن مسئول می باشد.

۲-۱۳) در رابطه با هزینه حمل و نقل سفارشات عودت داده شده از(یا به) مشتری، موارد به شرح ذیل می باشد:

الف)در صورتیکه عودت کالا ناشی از کالای معیوب و یا ناقص و یا ارسال کالای مغایر با سفارش مشتری (رنگ، سایز، مدل و غیره) توسط تامین کننده باشد، به ازای هر آیتم مبلغ ۲۵۰،۰۰۰ ريال جهت کلیه هزینه های مرتبط از اشتباه تامین کننده از ایشان دریافت و یا از حساب وی کسر می گردد.

ب) در صورتی که عودت کالا ناشی از قصور تامین کننده نباشد، هزینه بند فوق (الف) شامل حال تامین کننده نخواهد شد.

تبصره ۱: گروه کالاهایی که طبق آیین نامه های صادره از سوی e-namad معاف از پذیرش عودت کالا می باشد، به شرح جدول ذیل است:

گروه معاف از پذیرش عودت کالا توضیحات
CD، DVD و محتوای دیجیتال

تبصره ۲: شایان ذکر است که در رابطه با این گروه کالاها، لغو سفارش (قبل از دریافت کالا توسط مراکز تحویل و توزیع حجره ) برای تامین کننده قابل قبول خواهد بود. 
ماده ۱۴) جزئیات و هزینه های حمل و نقل کالاهای غیر حجیم و هزینه ساخت اطلاعات کالا برروی سایت: 

اطلاعات تکمیلی
هزینه جابجایی کالا مسئولیت جابجایی از انبار تامین کننده به محل حجره: 
بر عهده تامین کننده

از انبار حجره به محل مشتری برعهده حجره  از قرار:

هزینه ارسال ۳۰۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده استهزینه ساخت اطلاعات کالادر صورت تمایل بابت عکاسی محصول و ساخت اطلاعات کالا  توسط شرکت، بابت هر قلم کالا مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ريال دریافت می شود

ماده ۱۶) شرایط همکاری امانی

۱-۱۶)در همکاری به صورت امانی، هیچگونه تغییری در مفاد اولیه قرارداد صورت نمی پذیرد و صرفاً منبع تامین کالا تا زمان باقی ماندن موجودی کالا تفاوت می کند.

۲-۱۶)در صورت توافق طرفین نسبت به همکاری امانی، بخشی از انبار حجره به کالاهای تامین کننده تخصیص داده می شود و در صورت دریافت سفارش از مشتریان برای این کالاها، می تواند از موجودی امانی انبار آن ها را تامین نماید.

۳-۱۶) تامین کننده موظف به تحویل کالاهای امانی در انبار حجره می باشد.

۴-۱۶) تامین کننده می تواند از طریق پرتابل تامین کنندگان و وبسایت حجره، موجودی کالاهای موجود در انبار حجره را مشاهده نماید.

۵-۱۶) طرفین اذعان داشتند که مالکیت کالاهای امانی تا زمان تحویل به مشتری نهایی از آن تامین کننده می باشد.

۶-۱۶) مسئولیت حجره نسبت به کالاهای تحویلی به انبار وی، امانی است و تنها در صورتی که تقصیر از جانب حجره باشد ضامن است.

۷-۱۶)هر نوع خرابی در رابطه با محصولات موجود در انبار حجره تنها در صورتی بر عهده حجره است که به دلیل سهل انگاری یا سو رفتار وی خسارتی به کالا وارد گردد.

۸-۱۶) در رابطه با کالاهای ارسالی از سوی تامین کننده، حجره  نسبت به کنترل وضعیت ظاهری و بسته بندی کالا طی ۲۴ ساعت اقدام می نماید و در صورت رویت هرگونه مشکل از این محل، کالا را جهت تعویض و یا عودت به تامین کننده ارسال خواهد نمود و تامین کننده متعهد به قبول عودت و یا تعویض کالا می باشد. بدیهی است این بررسی شامل کنترل موارد فنی و تخصصی کاربری کالا نمی باشد.

۹-۱۶) در صورتی که کالاها نیازمند نگهداری در شرایط محیطی خاصی باشند، تامین کننده می بایست این موارد را پیش از ارائه کالاها به انبار حجره ، به صورت مکتوب به اطلاع وی برساند. در غیر این صورت مسئولیت صدمات احتمالی وارده به کالاها بر عهده حجره نمی باشد.

۱۰-۱۶) مسئولیت انجام بسته بندی و ارسال کالاها برای مشتریان بر عهده حجره میباشد. بدیهی است هزینه ارسال کالا برای مشتریان مطابق موارد مندرج در ماده ۱۳ همین دستورالعمل محاسبه خواهد شد.

۱۱-۱۶) تامین کننده می تواند در هر زمان و با اطلاع رسانی ۲ روزه (۲ روز کاری) نسبت به باز پس گرفتن کالاهای امانی (کالاهای فروش نرفته) خود از انبار حجره اقدام نماید.

۱۲-۱۶)مقررات مربوط به مهلت عودت کالاهای مذکور همچنان موثر بوده و انجام آن بر عهده حجره و از طرف تامین کننده خواهد بود.

۱۳-۱۶)هزینه های نگهداری کالاها در انبار به شرح ذیل می باشد که پرداخت این هزینه ها بر عهده تامین کننده می باشد:

– به ازای هر متر مکعب فضای اشغال شده توسط کالاها: ۵۰۰،۰۰۰ ريال به ازای هر ماه

– هزینه پردازش، انبارداری، نگهداری و بسته بندی کالا: ۵،۰۰۰ ريال به ازای هر آیتم

۱۴-۱۶)در زمان تحویل کالای امانی به انبار حجره، ارائه یک نامه رسمی، ممهور به مهر تامین کننده با مضمون قبول تمامی مسئولیت های قانونی این کالاها به همراه مستندات مربوطه اعم از رونوشت فاکتور خرید، برگ سبز ورود کالا از مبادی قانونی به کشور (در رابطه با کالاهای غیر ایرانی) و Packing List ممهور به مهر تامین کننده الزامی می‌باشد.

 ماده ۱۷ ) هزینه تبلیغات در صفحه ای اصلی وبسایت حجره به صورت اسلایدر و بنر ماهیانه ۵۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.

 نسخه هاي قرارداد :

 اين قرارداد شامل ۱۷ماده و ۶ تبصره است .

ثبت اطلاعات شخصی و تجاری تامین کننده ( پیوست شماره ۱ )

ثبت اطلاعات شخصی و تجاری تامین کننده ( پیوست شماره 1 )

با سلام و احترام پر نمودن این فرم به منزله قبول قوانین و مقرارت قرار داد همکاری تامین کننده با فروشگاه حجره می باشد
اعداد به انگلیسی وارد گردد
اعداد به انگلیسی وارد گردد
اعداد به انگلیسی وارد گردد
نامی که با آن در سایت فروشگاه شما نمایش داده میشود
اعداد به انگلیسی وارد گردد
اعداد به انگلیسی وارد گردد
در صورتی که ادمین برای ارسال عکس و اطلاعات و آمار محصول دارید لطفا شماره موبایل ادمین را وارد نمایید *اعداد به انگلیسی وارد گردد
نحوه تسویه حساب
روزانه ( پس از ارسال محصول و ارائه کد رهگیری پستی ) هفتگی ( بصورت تجمیعی در پنجشنبه هر هفته )
ارسال کالا
برای تسریع انجام فرایند ارسال پس از ثبت سفارش و افزایش رضایتمندی مشتری ، پیشنهاد می گردد تامین کننده ارسال محصول را انجام دهد
اعداد به انگلیسی وارد گردد
اعداد به انگلیسی وارد گردد
چگونه با حجره آشنا شده اید ؟
نحوه قیمت گذاری محصولات
تخفیفی ( 10 % از قیمت محصول پس از سفارش بعنوان کارمزد سایت کسر می گردد - پیشنهاد میگردد جهت رقابتی ماندن قیمت ها تامین کننده از این روش برای قیمت گذاری استفاده نماید ) افزایشی ( 10 % کارمزد سایت به قیمت اعلام شده محصول از طرف تامین کننده اضافه گردد )
Accepted file types: , png, pdf, jpeg, jpg, Max. file size: 5 MB.
حجم فایل حداکثر 5مگابایت فرمت فایل : jpg
Accepted file types: png, pdf, jpeg, jpg, Max. file size: 5 MB.
حجم فایل حداکثر 5مگابایت فرمت فایل : jpg
قوانین و مقررات همکاری با حجره را مطالعه نموده و مورد قبول بنده می باشد(Required)