معایب پرداخت درب منزل

چرا سایت حجره پرداخت درب منزل ندارد ؟ ( معایب پرداخت درب منزل )

مشکلات و معایب پرداخت درب منزل برای مشتریان و فروشنده اینترنتی همیشه جزء دغدغه های فروشندگان اینترنتی و مشتریان بوده و هست و خواهد بود.در این مطلب کوتاه به این مشکلات می پردازیم.

ادامه مطلب

هنر بازاریابی و برندینگ با چاپ اختصاصی کارتن و بسته بندی

یکی از روش های نوین و مهم در برند سازی استفاده از بسته بندی ( کارتن های بسته بندی ) اختصاصی برند شما می باشد . ما در این مقاله سعی نموده ایم که تا حدودی برندسازی با استفاده از بسته بندی اختصاصی را معرفی نماییم .

ادامه مطلب